متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
به گزارش ایتنا، به علت تکمیل ظرفیت روترهای قدیمی، سرعت اینترنت در چند روز آینده کاهش می‌یابد. متخصصان علت مشکل را محدود کردن تعداد روتر‌ها […]