متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
کنسول نسل بعد سونی در وضعیت عجیبی قرار دارد . آنها تازه دستگاه دستی جدیدشان یعنی Vita را وارد بازار کرده اند . محصول آنها با وجود گرافیک عالی ، امکانات کنترلی مناسب و پیشرفت های دیگر نسبت به PSP در عرصه رقابت به مشکل برخورده است .