متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
دو سال قبل مایکروسافت به توسعه دهندگان(طراحان) این مژده را داد که می توانند با همکاری هم استاندارد های جدیدی را برای طراحی یک مرورگر وب پایه گذاری کنند.این مساله شاید غیر محتمل ترین