متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
هر چه پیش میرویم این بدافزارها هستند که باز هم از شرکت های امنیتی یک گام جلوتر بوده و همیشه میتوانند آنها را با یک چالش جدید روبرو کنند . مدتی قبل در مورد تروجان ZeuS مقاله ای را در گویا آی تی مطالعه کردید . در آن مقاله ZeuS تنها سیستم عامل ویندوز