متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

گویا ای تی

ممکن است تنها ۱۹۴۷ دستگاه از تلفن هوشمند ۸۸ Tauri ساخته شده باشد اما هریک از آنها واقعا مسخره اند. این موضوع تنها راه پرداخت […]