متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
توسعه دهنده سابق موزیلا هشدار می دهد که از آنتی ویروس ها استفاده نکنید، ضرر آنها بیشتر از فایده آنهاست.