متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگر شما روش من در استفاده از رایانه را داشته باشید، حتما از طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی روی کامپیوتر خود استفاده می کنید ، به ویژه هنگامی که چیز تازه ای منتشر شود باید حتما یک بار ان