متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شرکت بنگ-اولوفسن ((B&O مدل 85 اینچی بیو ویژن 4 خود را که اولین تلویزیون سه بعدی 3D شرکت است را عرضه کرد. مدل 85 اینچی بیو ویژن 4 دارای ویژگی هایی از قبیل: رزولوشیون فول