متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
هر کسی که تا کنون اطلاعات 4 ، 5 و حتی 6 سال کار خود را از دست داده به خوبی می داند که از بین رفتن رایانه حاوی اطلاعات تا چه حد تجربه سخت و دردناکی می تواند باشد. و در صورتی که این کامپیوتر