متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
همه برنامه های مک توسط برنامه کاربردی، Preview ، مفید و ساده اپل نصب می شوند. عموماً از این برنامه کاربردی بعنوان برنامه پیش فرض برای دیدن پی دی اف ها استفاده می شود، اما از این برنامه