متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شرکت هرمن دوهدفون جدید بیسیم را به نام های AKG K 830 BT و AKG K 840 KL معرفی کرده است که به شما امکان می دهد بدون مزاحمت سیم ها از موزیک گوش دادن لذت ببرید