متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اکنون در اواسط نیمه دوم سال 2010 میلادی به سر می بریم. این بدان معناست که خریدهای تابستانی کم کم رو به افول است و به زودی از دور خارج می شود و خرید برای تعطیلات کریسمس ظرف یکی دو ماه آینده جایگزین آن