متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
AMD اعلام كرد كه محصول جديدش را اين هفته عرضه مي كند، اما، طي يك عمل نمايشي كلاسيك، امروز تنها تصاوير آنها را منتشر كرد و ما را مجبور نمود براي ديدن اين كه نسل بعدي كارت هاي گرافيك رادئون [1]از چه چيزي ساخته شده اند، تا روز جمعه