متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
از دیگر مواردی که گوگل بروی آن تمزکز زیادی داشته ، افزایش سطح امنیت این سیستم عامل قدرتمند و محبوب است .