متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
کمپانی Anyfi Networks امروز اعلام کرد که تکنولوژی قابل حمل Wi-Fi این کمپانی برای فراهم‌کنندگان سرویس اینترنت (ISP: Internet Service Provider) قابل استفاده است. نام این تکنولوژی Anyfi.netمی‌باشد.