متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
توسعه دهندگان این نرم افزار پشتیبان ایمیل رایگان و فوق العاده به تازگی نسخه 5 آن را نیز منتشر کرده اند که با ویژکی های جدید خود چیزی بیش از یک گیر انتشار می باشد. قابلیت های نرم افزاری عمدتا بدون تغییر باقی مانده اند. تهیه پشتیبان و بایگانی ایمیل ها، جستجو و فیلتر ایمیل ها، ارسال ایمیل به برنامه های دیگر و حتی بازگردانی ایمیل ها همچنان امکان پذیر است