متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شماره ی جدید از این بازی Infinite نام دارد و قرار است در سال 2012 برای کنسول های نسل جدید عرضه گردد.