متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
گوگل کروم ، مانند هر مرورگر دیگر ، گزینه ای برای ذخیره کردن وب سایت ها به عنوان نشانه آنها برای باز کردن دوباره در زمانی دیگر را ارائه می دهد. نشانکهایی در مدیریت بوک مارک ها قرار داده شده و به طور