متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
نتیجه ی برخی تست ها و بنچ مارک ها روی پردازنده های بعدی Intel یعنی معماری Ivy Bridge در برخی سایت ها منتشر شده است. […]