متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
روز پنجشنبه شرکت گوگل سامسونگ کروم بوکش را معرفی نمود. امروزه هر شرکتی دنبال هر فرصتی است تا بلکه با دیگر شرکت های معروف، همراه شده و محصولش را تبلیغ کند....