متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شرکت Wacom آخرین محصول خود از سری محصولات صفحه های دیجیتالی (تبلت) با نام Cintiq 21 UX ، مخصوص عکاسان حرفه ی، طراحان و انیماتوران را معرفی نمود. این محصول دارای صفحه