متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
متاسفانه بسیاری از نرم‌افزارنویسان iPadوقتی که در حال برنامه‌سازی هستند، به بزرگی صفحه نمایش آن توجهی نمی‌کنند. مخصوصاً اگر نرم‌افزار مورد بحث در زمینه‌ی کار با تصاویر باشد. در حال حاضر 2 سال از پیدایش نرم‌افزار اینستاگرام (نرم‌افزاری برای