متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

cloud computing

حتی قبل از اینکه Steve Job این پیش بینی را کرده باشد که فرم فاکتورهای جدیدی مانند tablet ها در نهایت جایگزین PC خواهند شد، شواهد زیادی وجود داشتند که حیطه ی پردازش شخصی به طور عمده تغییر می یابد و پویایی، نیروی محرک می باشد. به مردم اطراف