متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
به نقل از ویکیپدیا، فروغ فرخزاد در هشتم دی 1313 به دنیا آمد و پس از 32 سال زندگی در سال 1345 بر اثر سانحه رانندگی درگذشت. او در طول عمر کوتاه خود پنج دفتر شعر منتشر کرد که از نمونه‌های قابل توجه شعر معاصر فارسی به شمار می آیند. فروغ با مجموعه‌های «اسیر»، «دیوار» و «عصیان» در قالب شعر نیمایی کار خود را آغاز کرد. سپس آشنایی با ابراهیم گلستان نویسنده و فیلمساز سرشناس ایرانی و همکاری با او، موجب تحول فکری و ادبی در وی شد. او در بازگشت دوباره به شعر، با انتشار مجموعه «تولدی دیگر» تحسین گسترده‌ای را برانگیخت، سپس مجموعه «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» را منتشر کرد تا جایگاه خود را در شعر معاصر ایران به عنوان شاعری بزرگ تثبیت نماید