متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
باید اعتراف کنم که این قسمت بهترین و پر هیجان ترین قسمت از سری بازی های Splinter cell محسوب می شود .سازندگان ریسک را به جان خریدند و دست به تحول عظیمی در گیم پلی بازی زدند