متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شرکت بازی سازی Valve، از انتشار شماره ی جدیدی از بازی اول شخص شوتر آنلاین Counter-Strike، در سال آینده خبر داد.