متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
کمپانیCTL ، که بابت کامپیوترهای 2go به شهرت رسیده، سه مدل از صفحه‌های LCD با ویژگی LED-backlit و نام های LP2151 ، LP2361 ،LP2701 را معرفی میکند که اندازه ی آنها به ترتیب 22 ، 24 و 27 اینچ میباشد