متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در اين ميان اما محصولات ديجيتال شخصي هميشه طرفداران خاص خودشان را داشته و سهم زيادي از خريدهاي سال نو را در هر سال به خودشان اختصاص