DigiKala Ads
متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شركت كره‌اي Cydle كه در زمينه طراحي و توليد سيستم‌هاي چند رسانه‌اي براي خودروها فعاليت مي‌كند، به تازگي به بازار پررونق انواع پليرها هم وارد شده است. اين شركت به عنوان اولين محصول خود يك دستگاه پخش