متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
این بازی تقلید مستقیمی ار بازی هایی چون DOOM و Cold Fear هستند ولی با این حال تحولی در سبک بازی های ترسناک محسوب می شود.