متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
سوالی که ممکن است برای خیلی ها پیش بیاید در مورد کوکی هایی هست که برای مرورگر گوگل کروم است . من در اینجا به عنوان یک راهنمای کوچک در حد توان برای شما بحث را باز می کنم .