متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شرکت هنرهای الکترونیکی EA GAME سالانه بالغ بر 4.2 بیلیون دلار امریکا به طور متوسط در رده ی اول قرار دارد.شرکت بزرگ بازی سازی و توزیع کننده ی Activision سالانه بالغ بر 3 بیلیون دلار امریکا به طور متوسط