متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
به گفته فيل شيلر از شركت اپل براي نسخه قابل حمل SONY(PSP) تنها 607 بازي نوشته