متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
درست در ساعت ۱۸:۰۳ به وقت استاندارد روز چهارشنبه ۱۱ فوریه موشک فالکون ۹ ماهواره پیچیده DSCOVR را در پایگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال فلوریدا به فضا فرستاد. وظیفه […]