متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
نزدیک به دو ماه از معرفی آخرین گوشی‌هوشمند بلک‌بری، پیش از خارج‌شدن از بازار گوشی‌های هوشمند می‌گذرد. با این‌حال، این سازنده کانادایی وعده داده بود […]