متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
Google Wave، شیوه جدیدی برای ارتباط بین کاربران اینترنتی است. Wave یک سرویس ارسال ایمیل بی‌درنگ است. به این معنی که همزمان با نوشتن یک […]