متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اين اسپيكر با مدل Epos 50 به بازار معرفي شده و داراي پايه‌هاي بزرگي است كه مي‌تواند به قرار گرفتن آن به صورت ثابت در جاي خودش كمك كند. طول هر كدام از اسپيكرها برابر 2/1 متر بوده و وزن هر كدامشان به 50 كيلوگرم