متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگر نمی‌دانید که یک favicon چیست نیم نگاهی به آیکون 7 کوچکی که در سمت چپ آدرس این