متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
با نصب این سیستم عامل تعدادی چیز وجود دارد که به کاربر اجازه قدرت بیشتر و امکانات بیشتر را میدهد. این بهترین توصیفی هست که میتوانستم بگویم. اولین چیزی که من بعد از نصب Ubuntu Linux به