متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بسیاری از میزبان های وب امروزی ارائه دهنده نوعی راه حل مبتنی بر وب برای آپلود فایل ها می باشند. این عمل برای اهداف ساده و پایه ای به اندازه کافی مناسب است ، اما همچنین این روش آهسته و کند است و رابط کاربری و امکانات محدودی دارد.به همین دلیل است که دانلود یا آپلود