متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
برای تبدیل شدن به یک خلبان خوب در دنیای مجازی نیازی به گذراندن دوره های تخصصی ندارید. در ادامه به معرفی چند ابزار رایگان می پردازیم که بعد از قرار دادن شما در کابین خلبان، هواپیما را از زمین بلند کرده و اجازه گشت و گذار در جای جای کره زمین را به شما می دهند.