متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آزاد کردن مقداری از فضای هارد دیسک شما ممکن است در حال حاضر نگرانی شما نباشد ، اما به مرور زمان ممکن است دریابید که فضای باقی مانده روی هارد شما کمی پایین تر از آنچه می خواهید باشد. وقتی چنین اتفاقی