متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
دادگاه Apple و Samsung در همین روزها برگزار می‌شود و وکلای دو طرف تمام تلاش خود را برای به دست آوردن هیأت منصفه خواهند کرد. اسناد مورد استفاده نیز به طور عمومی منتشر می‌شود. و اما یک نکته‌ی جالب که در این اسناد به چشم می‌خورد، اطلاعاتی در مورد تبلت P10 محصول سامسونگ است.