متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در قبل هم ابزار ها و نرم افزار های وجود داشت که میتوانستیم با آن صفحات اینترنت را سفارشی کنیم. اغلب این ابزار ها به صورت اسکریپ