DigiKala Ads
متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

Google Search

من یکی از طرفداران پروپاقرص جستجو در گوگل هستم . ولی گاهی اوقات به اشتباه در حالی که به دنبال عکس یا فیلم می باشم در قسمت وب به جستجو می پردازم. جابجایی از جستجو در قسمت وب به عکس نیازمند کلیک مجدد و اضافی است. که اگر این کلیک اضافی کم شود