متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
Google Voice سرویس منحصر به فردی از گوگل است که مزایای مانند رونوشت voicemails ، اطلاعیه های صوتی، کارت تبریک های سفارشی بر اساس دسته و گروه تماس گیرنده و یا توانایی به