متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگر شما از Gtalk استفاده زیادی می کنید و روزانه از طریق آن با افراد زیادی در ارتباط هستید اما از اینکه بخواهید به صورت عمومی و عادی از طریق این مسنجر وارد شوید احساس خوبی ندارید می توانید با استفاده از افزونه Gtalklet و نصب آن