متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگر به یاد داشته باشید تاکنون تصاویر و اطلاعات زیادی درباره گوشی هوشمند HTC M7 منتشر شده بود اما تصاویر منتشر شده واقعی نبودند اکنون امروز یک تصویر واقعی از آن منتشر شده است و همینطور تاریخ انتشار آن روی آن درج شده است.