متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

HTML5

سوئیفی (Swiffy) یک ابزار آنلاین است٬ بنابراین استفاده از آن ساده می‌باشد. فایل .swf مورد نظر را آپلود می‌کنید و خروجی JSON در کنار محتوای اصلی فلش نشان داده می‌شود