متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
جمعيت زياد و علاقه‌مند به تكنولوژي كشور چين در واقع بهترين انگيزه براي توليدكنندگان اين كشور است. در اين ميان شركت Ainol يكي از اين توليدكنندگان